Foredrag på fagdag for Frisklivssentraler!

I dag holdt jeg foredrag på fagdag for frisklivssentraler i Agder. Målet med dagen var å finne ut hvordan deltakerne kan hjelpes videre mot gode vaner etter at opplegget på frisklivssentralen er over. Til stede var også representanter for en rekke frivillige organisasjoner. Det var inspirerende å høre deltagerhistorier fra frisklivssentralene. Gjennom å ha et…