På denne siden får du en kort innføring i hvordan du bruker kundeportalen på nett. Du kan se en video og/eller lese tekstforklaring.

Siden dette er et internasjonalt system, er det på engelsk. All kommunikasjon oss imellom foregår naturligvis på norsk.

Ikke vær redd for å prøve deg frem! Selv om du skriver noe på “feil” sted, så blir det likevel synlig for meg. Og alt du legger inn kan endres i ettertid, dersom det er behov for det.

Når det er noe du skal foreta deg eller jeg har skrevet en kommentar, får du også beskjed om dette på e-post.

Hjelpefunksjon

Mange steder vil du se en liten lyspære. Ved å trykke på denne får du opp et hjelpevindu.

Hvis du møter på tekniske utfordringer, må du naturligvis spørre! Send en e-post til andreas@lyckelivet.no

Send melding til meg

For å sende en direktemelding, trykker du på konvolutten ved siden av bildet av meg.

Menyen

Når du logger inn på mobil, kommer du direkte til menyen. På PC og nettbrett ser du menyen på venstre side.

Du kan når som helst trykke på symbolet med tre streker øverst i venstre hjørne, for å komme tilbake til menyen.

Overview

Her ser du en oversikt over både forfalte og kommende oppgaver. Du kan klikke på oppgavene for å løse dem.

Stream

Her ser du alt som er lagt inn i systemet, enten av deg eller meg, sortert på dato. Dette er med andre ord et fint sted å se historikken.

Du kan kommentere alle innleggene.

Metrics

Her finner du registrering av tallverdier, som vekt, skritt, antall minutter aktivitet og andre parametere vi har blitt enige om at du skal registrere.

For å legge inn en ny verdi, velger du dato, legger inn verdien og skriver en kommentar (om du vil). Trykk så “Add” for å legge til.

NB! Merk at du må bruke PUNKTUM som komma, siden dette er et internasjonalt system.

Hvis du vil se eller endre noe du har lagt inn tidligere, velger du “Past Data”.

Dersom du ønsker, kan du også legge inn egne verdier du ønsker å registrere.

Journal

Her kan du skrive notater og refleksjoner du vil dele med meg og/eller huske på selv. I motsetning til direktemeldinger blir journalnotater liggende som en del av historikken, slik at det er enkelt å se på dem senere.

Trykk på “+ Journal Entry” for å opprette et nytt notat. Gi det en tittel, og skriv på samme måte som du ville gjort i et tekstdokument. Trykk “Complete” for å dele det med meg. Vil du lagre det for å fortsette senere, kan du trykke “Save”.

Session notes

Noen ganger skriver jeg en oppsummering av det vi har snakket om på timen. Slike oppsummeringer finner du her.

Worksheets

Her finner du skjemaer du skal fylle ut, og de du har fylt ut tidligere.

For å fullføre et skjema trykker du på det, svarer på spørsmålene og trykker “Complete” for å dele svarene med meg. Dersom du ønsker å lagre for å fortsette senere, trykker du “Save”.

Files

Her finner du dokumenter og andre filer du har fått tilgang til. Trykk på filen du vil se på, og bruk valgene nederst til å enten se filen eller laste den ned.