Ønsker du og dine kolleger å lære om motiverende intervju? Vil dere lykkes bedre med å skape endring hos pasientene?

Ta kontakt for informasjon om foredrag og kurs i kommunikasjon og MI.

Kontakt meg