Målgruppe er fagpersoner som jobber med endring. Fysioterapeuter, leger, ernæringsfysiologer, kiropraktorer, sykepleiere og andre.

Varighet er fra en time til flere dager. Jeg tilpasser antall temaer og hvor mye vi går i dybden.

 

Verdigrunnlag og rammeverk

 • Fagpersonens rolle – ekspert vs samarbeidspartner
 • Rammeverk og muligheter i egen praksis/hverdag

Motivasjonsteori og nyttige modeller

 • Selvbestemmelsesteori
 • Kognitiv psykologi/kognitiv atferdsterapi
 • Stadiemodell/transteoretisk modell
 • Vaner vs motiverte valg
 • Self-efficacy
 • Decisional balance
 • Omgivelser og sosial påvirkning

Kommunikasjon – motiverende intervju

 • Verdigrunnlag
 • Praktisk gjennomføring
 • Tegn på at du gjør det riktig
 • Øvingsarenaer
 • Muligheter i egen hverdag

Praktiske endringsverktøy

 • Endringsfaser – hva trenger denne pasienten akkurat nå?
 • Den selvgående pasient – eierskap, ansvar, selvregulering og selvledelse
 • Avdekke pasientens motivasjon – hvor viktig og hvor klar
 • Forventningsavklaring – rolle, ansvar, innsats og resultat
 • Bevisstgjøring/kartlegging (vaner, tankesett, muligheter, barrierer)
 • Lage plan (læringsbehov, øvingsfokus, vaneendring, SMARTE mål og endre tankesett)
 • Gjennomføring (opprettholde motivasjon, holde fokus, planlegging, selvmonitorering, accountability)
 • Evaluering (læringsfokus, prosess, gevinster, mestring)