Jeg ønsker å samarbeide med deg som tenker langsiktig og er ute etter varige resultater.

Vi bruker de første 1-2 timene til å snakke om hva du ønsker å få til. Basert på det lager vi en plan for hva vi skal gå gjennom og for innholdet i de påfølgende timene. Målet er at du både skal få en god start og klare å holde fokus over tid.

Mellom timene har vi dialog i min kundeportal på nett. Denne oppfølgingen er inkludert i timeprisen. Min erfaring er at kombinasjon av jevnlige møter og dialog på nett fungerer veldig bra.

Betaling av pakker og booking av avtaler gjør du her på nettsiden min. Om du ønsker faktura, så ordner jeg det.

Pakker

Ett år

For deg som tenker langsiktig
1799,- per måned Totalt 21588,-
  • Vi møtes i snitt to ganger i måneden, og har dialog i kundeportalen mellom timene.
  • Inkluderer inntil 20 timer (à 55 min).
  • Ved behov for flere timer, kan det suppleres med enkelttimer eller ekstra pakke.

6 måneder

Godt på vei
1990,- per måned Totalt 11940,-
  • Vi møtes i snitt to ganger i måneden, og har dialog i kundeportalen mellom timene.
  • Inkluderer inntil 10 timer (à 55 min).
  • Ved behov for flere timer, kan det suppleres med enkelttimer eller ekstra pakke.

8 uker

Kom i gang
2990,- per måned Totalt 5980,-
  • Vi møtes 5 ganger i løpet av 8 uker, og har dialog i kundeportalen mellom timene.
  • Ved behov for flere timer, kan det suppleres med enkelttimer eller ekstra pakke.

Klippekort

Klippekort er for deg som vil bruke timer når du har behov for det.

Merk at oppfølging i kundeportalen på nett ikke er inkludert i disse. Årsaken er at dialogen på nett krever at vi treffes jevnlig, og da vil det i stedet lønne seg med en månedspakke.

Klippekort 10 timer

11500,- 1150,- per time

Klippekort 5 timer

6125,- 1225,- per time

Spørsmål og svar

Innholdet i timene avhenger av hva du har behov for. Det kan være samtale, gjennomgang av treningsøvelser, teoretisk kunnskap, målsetting og evaluering. Formålet med timene er å gi deg kunnskap og ferdigheter til å lykkes med å oppnå det du ønsker.

Vanligvis er det passe å treffes hver 2.-3.uke. Av og til er det nødvendig å treffes oftere i starten, for å komme i gang gå gjennom opplegg, sette mål og lage plan.

Min erfaring er at mer enn tre uker mellom møtene gjør det vanskelig å ha en rød tråd i samarbeidet.

Når det er mulig, og dersom du ønsker, har vi timer gående utendørs. Normalt benytter jeg de flotte turområdene på Høvik eller Kalvøya.

Når det er praktisk eller været tilsier det, møtes vi på mitt kontor i Fjordveien 1. Se forklaring her