Her ser du referanselisten til boken. For at den ikke skulle bli for lang, har jeg primært brukt metaanalyser, samlestudier, kunnskapsoppsummeringer og faglitteratur i arbeidet med boken.